Rute

Ny rute 2018


Start ved Frei barneskole
NB! ny løype for året. Start ved Frei barneskole på Storbakken

Her et oversiktskart over Freikollen med ruten inntegnet.

Start ved Frei Barneskole, på Storbakken.

Løpet går fra skolen, opp gjennom boligfeltet og inn på god sti opp til Freikollen. Løypen er godt merket hele veien.